KHĂN TAY

 KHĂN COTON THÊU Y425 34 x 75 cm
 KHĂN JACQUARD CARO X424 50 x 100 cm
 KHĂN JACQUARD CARO Y424 34 x 75 cm
 KHĂN JACQUARD CARO Z424 28 x 42 cm
 KHĂN MẶT THUN COTTON Y627 40 x 70 cm
 KHĂN TAY COTTON THIỆN PHÚ Z627 34 x 34 cm
 KHĂN TAY THUN COTTON Z652 28*42 cm