Khăn

 KHĂN TẮM THIỆN PHÚ X837 60 x 120 cm
 KHĂN JACQUARD CARO Z424 28 x 42 cm
 KHĂN JACQUARD CARO X424 50 x 100 cm
 KHĂN TAY COTTON THIỆN PHÚ Z627 34 x 34 cm
 KHĂN JACQUARD CARO Y424 34 x 75 cm
 KHĂN TẮM CHẤT LIỆU COTTON X628 70 x 140 cm
 KHĂN COTON THÊU Y425 34 x 75 cm
 KHĂN MICROFIBER THUN COTTON THIỆN PHÚ